Archív měsíce: Srpen 2014

Blog Monika Hasalová

Ó ano, toto je připravena stránka na příspěvky blogu. V souvislosti s nabídkou knihy „Smrt je branou do života, VSTUPTE“  to budou v této chvíli témata vztahující se k bolesti ze ztráty, k smutku, k jednotlivým fázím truchlení a především popisem pro nás nových úhlů pohledu – kde je smrt darem a velkým poučením života....