Kategorie: Plavání a vodní živel v nás

10675785_726133034089633_916260335191307707_n_Fotor

Voda mizí

Voda mizí… Některé prameny ztácejí svou sílu a vodu nevydávají. Milí přátelé v posledních dnech přicházejí informace a zprávy od Matky Země ohledně vody a našeho vztahu k ní. Voda nese velké poselství a informaci a různé pramey mají různá sdělení. Tímto příkladem jsme žádáni a vedeni k tomu, abychom obrátili svou pozornost ke svým...

Blog Monika Hasalová

Ó ano, toto je připravena stránka na příspěvky blogu. V souvislosti s nabídkou knihy „Smrt je branou do života, VSTUPTE“  to budou v této chvíli témata vztahující se k bolesti ze ztráty, k smutku, k jednotlivým fázím truchlení a především popisem pro nás nových úhlů pohledu – kde je smrt darem a velkým poučením života....