Kategorie: Spojení s Matkou Zemí

Snímek obrazovky 2016-06-08 v 11.54.18

Proroctví současné doby: Co je úkolem ženy pro muže

Dle mnoha proroctví jsme již mohli slyšet, že úkolem ženy v současné době je dovést muže k otevření srdce. Co to znamená? Jak se to stane a co to způsobí? Jestliže muž je ve své mužské síle, vyčistí cestu. Odstraní překážky pro to, aby žena mohla být ve své síle. Aby žena mohla tvořit a...

květen-v-síle

Květen. Osobní síla. Rozšiřující se vědomí. Volba.

Květen je významný měsíc.  Tento měsíc JE testovacím obdobím vašeho rozhodnutí. Tento měsíc  se rozhoduje kde budete.  Jak bude vypadat výsledná revize našich přesvedčení a které z programů opustíte? Tento měíc je měsíce přezkoumání a ukazovaní výsledků – pokud již na sobě pracujete. Cítíte, že je potřeba držet si svou energii a své předsvědčení, které pramení...

10675785_726133034089633_916260335191307707_n_Fotor

Voda mizí

Voda mizí… Některé prameny ztácejí svou sílu a vodu nevydávají. Milí přátelé v posledních dnech přicházejí informace a zprávy od Matky Země ohledně vody a našeho vztahu k ní. Voda nese velké poselství a informaci a různé pramey mají různá sdělení. Tímto příkladem jsme žádáni a vedeni k tomu, abychom obrátili svou pozornost ke svým...

spojení se zemí

Spojení s Matkou Zemí skrze své tělo

Milé ženy,  proč bychom se měly spojit s Matkou zemí? Je mnoho témat seminářů na spojení se se svou ženskou silou. Je mnoho dveří, kterým lze vstoupit abychom pochopily proč se nám děje to či ono, kde jsme v síle a kde nejsme. Za to jsem velmi ráda, ale… Dívám se okolo sebe a vidím...

Blog Monika Hasalová

Ó ano, toto je připravena stránka na příspěvky blogu. V souvislosti s nabídkou knihy „Smrt je branou do života, VSTUPTE“  to budou v této chvíli témata vztahující se k bolesti ze ztráty, k smutku, k jednotlivým fázím truchlení a především popisem pro nás nových úhlů pohledu – kde je smrt darem a velkým poučením života....