Konkurence? ZRUŠENA!

Milí přátelé, děkuji za všechna přátelství, spojení a propojení.
Konkurenční postoj už není platný. 

S rozvojem osobních schopností a dovedností, s rozšiřujícím se vědomím jsme více voláni a povoláni kráčet vlastní cestou v souladu s plánem své duše. Naplnit svou úlohu a rozvinout své schopnosti…

Rozsah našich schopností je obrovský a jsme s nimi seznamováni postupně. Planeta Země prochází vzestupem a my všichni spolu s ní. 

Každý má svůj úkol, své POSLÁNÍ a smyslem je spojit se s ním. Není smyslem se prosadit proti někomu, vůči někomu, ale prosadit sebe v sobě. To je nové být věrný sobě. Zvážit, zda místo kde jsem a činnost, kterou dělám je v souladu s tím co chci, či je to přání či plán rodiny a nebo něčí představa o společenském statutu, kterou naplňuji.

Všimnout si svých kvalit, dovedností a schopností a uvážit zda žiji a pracuji v souladu se sebou může být pro mnohé novou otázkou.
Energie vydaná na to se zviditelnit před ostatními a nebo propagovat sebe je stejně velká, ale první tě vyčerpává a druhá vyživuje.

Rok ohnivého kohouta prověří všechny, kteří stojí před ostatními v jejich autenticitě a upřímnosti. Kdo se předvádí a kdo nese skrze sebe moudrost jiným.

Milí přátelé, je tu krásný čas, období nových kvalit – čas pro vidění svých hodnot – kdy spiritualita je přirozeností života.

Těším se z každého, kdo je ve spojení se svým srdcem… následujte jeho hlas, i když první krok může být vyšlápnutím z konfortní zóny.

S láskou  Monika Hasalová

PS: Tvá síla a schopnosti jsou v tobě. Někdy to není zřetelné … mohu ti pomoci to uvidět…
info@monikahasalova.cz

Univerzita vědomého života Amonit