Proroctví současné doby: Co je úkolem ženy pro muže

Dle mnoha proroctví jsme již mohli slyšet, že úkolem ženy v současné době je dovést muže k otevření srdce.

Co to znamená? Jak se to stane a co to způsobí? Jestliže muž je ve své mužské síle, vyčistí cestu. Odstraní překážky pro to, aby žena mohla být ve své síle. Aby žena mohla tvořit a vyjádřit svou žeskost, ženskou energii a kvalitu.

To se stane tehdy, pokud stojí na „své značce“ (viz článek z ledna 2016), na svém místě, které neobsazuje žena.

Vidíte jak žena potřebuje muže? A on nyní ji. Pokud žena nemá projevené své ženství a otevřené své srdce, pokud není v pravdě a autentičnosti sama se sebou, nemá co předat. Nabízíme sebe.

Je-li muž ve své síle a kvalitě – neválčí, nedobývá, nevlastní. To co vypadá jako síla – patriarchát je známkou slabosti, bolesti a velkého strachu, který vede a řídí konání. Strach způsobuje touhu o podrobení, strach nutí druhé ponížit, zlomit, pokořit a viditelně zeslabit. Strach nevidí sílu a nepozná, že i pod ohnutými zády může být svoboda a velikost. Strach chce vidět pokoření, strach chce vidět sebe – strach v očích druhého. Strach v očích druhého mu dává pocit – znám tě, vím kdo stojí proti mně.

Pokud strach vidí svobodu a lehkost, hravost a přijetí nemá možnosti, nemá místo – nemá vliv. Pak tedy oč tu šlo? O vliv?

A tato doba končí, tohle se proměňuje.

Ano teď je období žen, které mohou velmi pomoci protože mají tu větší možnost zacítit a zavnímat co je třeba. Ale nejsou to ony spasitelky. Nejde o to, aby měly navrch. Tady už nejde o „navrch,“ ale o soulad, podporu, pomoc…. Tady nyní jde o „zřím tě a zřím sebe“.

Vím kým jsme a co mohu, co nesu a co musím jako projev souladu sebe s plánem své duše. A vidím tebe – mého partnera…. a vidím děti a všechny další lidi a bytosti.

Žena ve své kvalitě je spojena se svou silou a nepotřebuje ji brát někomu jinému – ani svým dětem. Ano čtete dobře. Každý, kdo není ve svém středu, ve své síle potřebuje enerigi a získává ji způsobem pro něho dostupným. A pokud to není z pozice vlastního středu, vlastní síly – pak je to vždy na úkor někoho a to i těch nejbližších.

Stačí to vidět, poznat princip a proměna je možná a velmi účinná i rychlá. O tuhle proměnu mi jde v Univerzitě vědomého života AMONIT www.vedomyzivot.com

Žena může velmi podpořit muže, aby vstoupil do své plné síly a své moudrosti. Takový muž vstoupí do nové kvality, síly, ochrany ženy… takový muž ženu teprve uvidí, takový muž ženě věří a podporuje ji.

Teprve žena v plné síle vidí muže, vidí i jeho zranitelnost, vidí jeho pravdivost a jeho přímost… dá mu prostor tím být. Ctí jeho sílu a vnímá i jeho slabost.  Každá žena ve své síle umí cítit bolesti, slabosti a zranitelnost mužů. Umí ji vidět, cítit, vnímat – umí ji vzít do sebe a „předat“ muži, vydechnout k němu podporu – vidím tě a je to tak v pořádku.

Žena umí vytvořit prostor bezpečí a v něm se muži mohou otevřít a projevit.

Milé ženy, teprve své muže můžete vidět a možná budeme překvapeny, jací jsou.)

Vidím okolo sebe mnoho probouzejících se mužů. Vidím a vnímám jejich potenciál a sílu a když jej nepoužívají, krouží okolo a nebo se sami svou vytrvalostí drží dál od této kvality – cítím bolest a smutek skrze své tělo.

Obrovskou vnitřní radostí mne naplňuje každý muž, který vykročí. Znám muže, kteří to žijí a věřím v ně, v jejich příklad pro ostatní muže.

Skrze své srdce pracuje a podporuji ostatní na jejich cestě k otevření srdce. Jde o společný vzestup, ale krok udělá každý sám.

Mohu vás doprovodit, jsme tu spolu v tomto čase a má to význam.

Je potřeba se rozhodnout a jít k otevření srdcí v mužské kvalitě muž a ženské síle žena.

Pojďme každý jeden za sebe pro sebe a skrze sebe pro všechny.

S láskou na cestě Monika